Hertugræve og køkkenharer

Hertugræve og køkkenharer

298,00 DKK

Hans Kristensen * Den danske jagthistories ukendte guld! Hvordan var jagten da Sønderjylland under tysk styre - og hvordan påvirkede de sønderjyske erfaringer resten af Danmark efter 1920?
Varenr.: BOGJAGT1117ht5
Lagerstatus: På lager

2017

Før Genforeningen i 1920 var Sønderjylland under tysk styre, og dermed også under datidens preussiske jagtlovgivning. Det prægede landsdelens jagtforhold.

Denne bog rummer en rigdom af historiske jagtberetninger fra hele det sønderjyske område. Bogen følger jægere fra alle samfundslag, og som læser kommer man derfor både med rundt på jagter i bondelandet, på de store godser og i statsskovene.

Med afsæt i originale kilder skildres bl.a. jagten på sæler i Vadehavet, gæs i marsken, ænder i engene, oddere i åerne, krondyr i skovene, agerhøns i roemarkerne ? og store harejagter med helt utrolige udbytter.

Samtidig fortælles om, hvordan erfaringerne fra Sønderjylland blev brugt som løftestang for nye ideer, der efter 1920 kom til at ændre hele den danske jagt.

"Hertugræve og køkkenharer?" er både en underholdende og oplysende jagtbog, der skildrer en spændende og meget anderledes epoke i den danske jagthistorie, som aldrig har været beskrevet før.

298 sider, indb.
Rigt illustreret med originale, samtidige jagtfotos fra hele Sønderjylland.


FRA ANMELDELSERNE:

"I bogen »Hertugræve og køkkenharer« har jagtforfatteren Hans Kristensen, der selv bor i grænselandet, samlet en perlerække af historiske jagtberetninger fra landsdelen".
Herning Folkeblad 

"Forfatter og jæger Hans Kristensen udfolder i 40 kapitler med mange gode fortællekneb og anekdoter hidtil ufortalte historier om jagten i Sønderjylland mellem 1840 og 1930".
Flensborg Avis

"Der er langt imellem de virkeligt gennemarbejde værker, der giver en et nyt syn på jagtens historie i Danmark. Især hvis man samtidig ønsker at være godt underholdt. Begge dele får man til fulde i Hans Kristensens imponerende værk".
David CP / Always Hunting 

"Bogen må siges at være vildt underholdende og informativ".
Anmeldelse på hjemmesiden "Dengang.dk"

"300 velskrevne sider fyldt med gamle spændende billeder fra de lokale jægeres (og deres familiers) storhedstid i perioden 1830-1930. Får man for alvor blod på tanden, er det omfattende kilderegister en lige vej til flere jægerhistorier og mere Danmarkshistorie".
Tidsskriftet "Skov og Land"

"Det meget store materiale er fremstillet i interessevækkende og overskuelig form".
Lektør-udtalelse fra Dansk Bibliotekscenter

"Interessant læsning for alle med interesse for jagt og sønderjysk historie".
JydskeVestkysten 

"En fantastisk bog" ... "Hans Kristensen er en eminent fortæller - og han brænder virkelig for at udfolde de ufortalte historier, og det kan i den grad mærkes. Bogen er uhyre læseværdig, den kommer rundt om alle aspekter af jagtens historie, og sproget flyder derudad".
JÆGER - medlemsblad for Danmarks Jægerforbund

"Hans Kristensen er en fin fortæller, som på underholdende vis formår at indflette og formidle både den generelle historiske ramme og de lokalhistoriske begivenheder. Hertil kommer en fin analytisk redegørelse for Sønderjyllands jagt og lokalhistorie, der også formår at formidle jagtens bæredygtighed i samspil med lovgivning, topografi og landskabstyper".
"Et yderligere plus er det kompetente samspil med kilderne direkte i fremstillingen og illustrationssiden af fine ældre fotos og malerier, som overalt bidrager med en fin autentisk samtidsatmosfære".
Historie-online.dk


"Et must at have på hylden".
Ugeavisen Midtsyd/Toftlund

"Bogen bygger på et enormt kildemateriale fra perioden og giver et fantastisk indblik i jagtformer og jagtkultur" ... "Det er en fremragende bog, som fortjener stor ros".
Jagthunden (medlemsblad for FJD)


FRA BOGENS INDHOLD:

"Fuglen dalede langsomt ned på sneen, der farvedes rød af dens blod. Ungersvenden gik hen og samlede den op og stak den i sin taske. Da faldt hans blik på den rødhvide sne og han hensank atter i dybe grublerier. Dannebrog, sagde han, elskede og dyrebare Dannebrog, hvornår kommer dog den dag, da vi atter kan hejse dig".
H.P. Hanssen, Nørremølle, 1879.

"Harejagten drives omtrent udelukkende som klapjagt. I oktober/november afholdes fra én til fire klapjagter i hver eneste sønderjyske kommune. Jagtforpagterne indbyder alle nabojagtforpagterne, skovembedsmænd, etc. Et almindeligt dagsudbytte er fra 70 til 150 harer og nogle ræve".
Skovrider Bent Gad Simonsen, Kliplev, 1919.

"Vi var omtrent nået halvvejs igennem stykket, da hjorten satte sig i bevægelse og brød ud gennem skyttekæden på vestsiden. Den blev ramt af fire velsiddende skud hagl på kort hold, hvorefter den fortsatte ud over markerne i vestlig retning".
Antoni Cornelsen, Vollerup, 1903.

"Af og til spurgte jeg lidt skyldbetynget mig selv om hvorvidt denne jagt virkelig kunne være så vigtig, at det var rimeligt at gå fra farver og lærred midt i det hele? Det er noget helt ejendommeligt, når sådan en stærk lyst overvinder sind og vilje og formår at beherske et menneske".
Emil Nolde, Rudbøl.

"Men hvad er dette langt ude over havet? En sky, der hæver sig? Nej, en flok ænder, tusinder og atter tusinder. Mægtige skarer fordeler sig i alle retninger, nogle kommer lige mod stranden. Pif, paf, bom, bom! Således går det i ét væk. Mange træffes og daler ned".
Avisreportage fra Vadehavskysten, 1906.

"Jeg lagde mig i en hulning i sandet, hvor der netop havde ligget en sæl. Geværet stak jeg frem for mig og spejdede mod øst ud over vandet og så, hvorledes båden blev mindre og mindre. Da kom hovedet af en stor sælhund op lidt nord for mig, tæt ved revlen. I næste øjeblik lå der seks sæler og vuggede på udmærket hold lige op ad revlen".
Bent Gad Simonsen, fra Rømø, 1913.

"Ænderne i Sønderjylland flyver og falder nogenlunde som de danske, synes jeg. Blot er der overalt mange flere af dem, takket være vores mægtige nabostats også på dette område fortrinlige lovgivning".
Forfatteren Valdemar Rørdam, København, 1912.